ecce

 


”kasaan yhteen sen, mikä on nyt palasia, arvoitusta ja karmeata sattumaa” (nietzsche)

ja hirveä ...


Mikael Fortelius 

kuka

haastattelu